Friluftsliv i behandling av belastede grupper

Betydningen av friluftsliv i det forebyggende og rehabeliterende helsearbeid har i de senere år fått økende oppmerksomhet.
Kunnskapen om dette har imidlertid i liten grad i Norge vært dokumentert og systematisert. Rapporten gir en sammenstilling av og diskusjon rundt internasjonal litteratur som omhandler friluftsliv brukt i behandlingen av belastede grupper.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 8-1992
Språk:
NB

Publisert:
30.09.1992 00:00:00
Omfang:
93 sider
ISBN:
ISSN (trykt): 0801-6119

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori