Forvaltning av hjortevilt mot år 2000

Et utvalg med representanter fra forvaltningsorganer og organisasjoner har utarbeidet forslag til en handlingsplan for forvaltning av hjortevilt fram mot år 2000.
Planen legger opp til å nå mål om en bærekraftig forvaltning med økt vekt på biologisk mangfold gjennom et styrket beslutningsgrunnlag og iverksetting av forvaltningstiltak. Det gis videre tilrådinger om tiltak for å øke jakttilbudet og bedre kvalitet og effektivitet ved jakt på hjortevilt. Kommunene og organisasjonene vil få et økt ansvar for gjennomføringen.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 1-1995
Språk:
NB

Publisert:
30.06.1995 00:00:00
Omfang:
79 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 82-7072-164
ISSN (trykt): 0801-6119

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori