Emerald network i Norge

Emerald Network er et nettverk av viktige områder for biologisk mangfold i Europa, under Bernkonvensjonen.
I denne rapporten presenterer Direktoratet for naturforvaltning resultat og anbefalinger fra det norske pilotprosjektet. Resultatene viser at Norge vil kunne bidra vesentlig i nettverket med viktige områder for det europeiske biologiske mangfoldet. Norske verneområder innholder viktige kvaliteter som etterspørres i Bernkonvensjonen, og de fleste verneområder vil tilfredsstille kriteriene til Emerald Network.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 1-2007
Språk:
NB

Publisert:
31.05.2007 00:00:00
Omfang:
68 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 978-82-7072-703-2 
            (pdf): 978-82-704-9
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker