Distribution of marine benthic macro-organisms at Svalbard (including Bear Island) and Jan Mayen

Rapporten viser utbredelsen av marine bunnlevende makroorganismer (alger, evertebrater og fisk) ved Svalbard (inkludert Bjørnøya).


Type:
Rapport
Nummer:
DN-utredning 4-1999
Språk:
EN

Publisert:
26.02.1999 00:00:00
Omfang:
143 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-313-4
ISSN 0804-1504


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori