Turistforeningenes rute- og hyttenett

Kartvedlegg til DN-notat 1994-10

Notatet er et kartvedlegg til DN-notat 1994-10 "Mål og retningslinjer for stier og løyper i fjellet". Det gir en oversikt over turistforeningenes rute- og hyttenett, samt forslag til anbefalte kategorier for tilrettelegging for friluftsliv i fjellområdene.

Forside. Ekstrakt. Forord. Sammendrag av DNs tilrådninger vedrørende turistforeningenes rute- og hyttenett (552 kb, pdf-fil)
Anbefalte tilretteleggingskategorier (1267 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 1 og 2 (1516 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 3 og 4 (1346 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 5 og 6 (993 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 7 og 8 (1379 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 9 og 10 (2337 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 11 og 12(1239 kb, pdf-fil)
Kartutsnitt 13 og 14 (571 kb, pdf-fil)


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 3-1996
Språk:
NB

Publisert:
01.12.1996 00:00:00
Omfang:
26 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-249-9
ISSN 0802-1546


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori