Notat 2007-1 Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder

I 10-årsperioden fra 1995 til 2006 har antallet verneområder økt fra 1266 til 2039. Dette utgjør en økning fra 6,4% til 12,5% av landarealet. I år 2016 vil vi ha over 2400 verneområder som vil utgjøre over 15% av landarealet. I løpet av de 10 siste åra beregnes andelen trua verneområder å ha økt fra 18% til 30%. Hovedårsakene til denne økningen er mangel på personell i forvaltningen og mangel på ressurser til tiltak.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 1-2007
Språk:
NB

Publisert:
29.06.2007 00:00:00
Omfang:
24 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-709-4 
            (pdf): 978-82-7072-710-0
ISSN (trykt): 0802-1546 
            (pdf): 1890-7628


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori