Naturveiledning

Både Direktoratet for Statens Skoger og Direktoratet for naturforvaltning møter behovene for økt informasjon fra reiselivet og fra allmennheten generelt. For å få impulser til utvikling av en strategi for naturveiledning ble det arrangert en idédugnad 24.11.89 med bred deltakelse fra ulike etater og organisasjoner.

 


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 1-1990
Språk:
NB

Publisert:
24.01.1990 00:00:00
Omfang:
65 sider
ISBN:

ISSN 0802-1546


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori