Naturforvaltning og samfunnsfag II

Notatet er oppdelt sidevis under

Konferanserapport fra "Naturforvaltning og samfunnsfag II", arrangert i Oslo 12. og 13. oktober 1999. Formålet med konferansen var todelt; å belyse naturforvaltningens rolle i samfunnet, og belyse hvordan samfunnsfaglig kunnskap kan bidra til å møte forvaltningsmessige utfordringer. Konferansen presenterte forskning fra flere forskningsområder, bl.a. om utmark, landskap i endring og om miljøbetinget livskvalitet.

Oppdelt sidevis:
Fra side 1 til 60 (6435 kb, pdf-fil)
Fra side 61 til 101 (4281 kb, pdf-fil)
Fra side 102 til 136 (3535 kb, pdf-fil)
Fra side 137 til 164 (3614 kb, pdf-fil)
Vedlegg (538 kb, pdf-fil)


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 6-1999
Språk:
NB

Publisert:
29.10.1999 00:00:00
Omfang:
164 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-361-4
ISSN 0802-1546


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori