Friluftsliv og naturvern

En fagsamling for miljøvernavdelingene ble avholdt i Trondheim i dagene 26.10. – 28.10.93 som ledd i en oppfølging av DNs faglige retningslinjer for miljøvernavdelingene. Samlingen tok opp sentrale tema innen fagfeltene naturvern og friluftsliv, og en av dagene ble viet felles problemstillinger. I dette notatet er gjengitt en del av de foredragene – samt plenumsdiskusjonen – som ble avholdt under samlinga.
Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 4-1994
Språk:
NB

Publisert:
28.02.1994 00:00:00
Omfang:
76 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-108-5
ISSN 0802-1546


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori