FoU-seminar. Konsekvenser av vindkraft for det biologiske mangfoldet

Formålet med seminaret var todelt; å frambringe kunnskapsstatus om konsekvenser av vindparker for det biologiske mangfoldet, og  anbefale hvilke studier som er viktig å gjennomføre for å bedre kunnskapen og "tette" kunnskapshull om konsekvenser for biologisk mangfold av at vindparker etableres i Norge.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-notat 1-2000
Språk:
NB

Publisert:
12.04.2000 00:00:00
Omfang:
69 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-374-6
ISSN 0802-1546


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori