Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om prioriterte arter etter naturmangfoldloven. Primært gjelder det saksbehandlere hos Fylkesmannen, men også andre som blir berørt av ordningen kan ha nytte av veilederen. Det kan være grunneiere og andre rettighetshavere, kommuner, sektormyndigheter, næringsutøvere og naturvernorganisasjoner. En mal for avtale om bruken i økologiske funksjonsområder for prioriterte arter er vedlagt veilederen.

Relaterte sider

Lover og forskrifter

Forarbeider

Lenker

Eksterne lenker


Type:
Veileder
Nummer:
M24-2013
Språk:
NB

Volum:
25 SIDER
Publisert:
02.07.2013 00:00:00
Omfang:
26 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema