Ute-informasjon i naturvern-, friluftslivs- og kulturminneområder

Bedret og mer enhetlig ute-informasjon i naturvern-, friluftslivs- og kulturminneområder har lenge vært et behov.

Denne første utgaven av håndboka gir råd og retningslinjer om planlegging og gjennomføring av ulike typer ute-informasjonstiltak. Der standarder finnes, er disse gjengitt.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 2-1991
Språk:
NB

Publisert:
06.03.1991 00:00:00
Omfang:
105 sider
ISBN:

ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori