Tilrettelegging for fritidsfiske

Håndboka "Tilrettelegging for fritidsfiske" retter seg mot de som har ansvar for tilrettelegging for fritidsfiske i lokalmiljøet.

Den tar opp formålet med tilrettelegging og gir gode råd om planlegging og gjennomføring av tiltak som fysisk tilrettelegging, fiskekortsalg og informasjonstiltak. Boka gir også råd om driftsplan for vassdraget og organisering av arbeidet.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 10-1995
Språk:
NB

Publisert:
22.12.1995 00:00:00
Omfang:
85 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-191-3
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema