Slipp fisken fram!

Denne håndboka gir tiltakshavere råd om planlegging og utforming av kulverter og stikkrenner, slik at de ikke representerer noe hinder for fiskens vandring i vassdraget.

Kulverter og stikkrenner skaper ofte problemer for fiskens vandringsmuligheter. Dette medfører reduserte gytemuligheter for fisken, og dermed en negativ påvirkning på fiskebestandene.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 22-2002
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2002 00:00:00
Omfang:
29 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-443-2
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema