Rettleiar i vassdragsplanlegging

Handboka viser korleis ein vassdragsplan kan tilpassast plansystemet i Plan- og bygningsloven (PBL).

Det er gjeve råd for kva ein vassdragsplan bør innehalde. Reglane i Plan- og bygningsloven er omtalt. Rettleiaren gjev ei oversikt over aktuelle aktørar i vassdragsplanlegging og deira kompetanseområde.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 8-1994
Språk:
NN

Publisert:
23.12.1994 00:00:00
Omfang:
50 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-127-1
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema