Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Denne håndboka gir bakgrunnskunnskap og konkrete råd om hvordan naturvennlig tilrettelegging bør utføres i praksis.

Den er i hovedsak rettet mot praktisk planlegging og tilrettelegging som foregår på lokalt nivå. Håndboka bør imidlertid også ha interesse for alle som arbeider med tilrettelegging for friluftsliv og annen aktivitet i naturområder, for idretten og for øvrige deler av miljøforvaltningen.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 3-1993
Språk:
NB

Publisert:
05.07.1993 00:00:00
Omfang:
72 sider
ISBN:

ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori