Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Håndboka gir eksempler på naturvennlige tilretteleggingstiltak for friluftsliv, samt faglige råd og anbefalinger.

Den skal være veiledende i friluftslivsarbeidet fra overordnede beslutninger på nasjonalt nivå og til praktiske detaljer på lokalt nivå. Målgruppa er ansatte og tillitsvalgte innen offentlig forvaltning, frivillige organisasjoner og andre som planlegger og gjennomfører tilretteleggingstiltak for friluftsliv.

Håndboka skal erstatte DN-håndbok 2 - 1991: Ute-informasjon i naturvern-, friluftslivs- og kulturminneområder, og DN-håndbok 3 - 1993: Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 27-2006
Språk:
NB

Publisert:
13.03.2006 00:00:00
Opphav:
DN

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema