Kartlegging av naturtyper - verdisetting av biologisk mangfold

Håndboka beskriver 56 naturtyper som er antatt å være spesielt viktig i biologisk mangfoldsammenheng. Kommunene skal kartlegge og stedfeste de beskrevne naturtypene. Håndboka angir hvordan registreringene skal gjennomføres.

Det gis også en anbefaling på hvordan en kan verdisette ulike data om biologisk mangfold. Det gis eksempel på plansituasjoner der en anvender data om biologisk mangfold. Håndboka er først og fremst beregnet for Verdisetting i kommunene, men kan også brukes av andre. Første utgave av håndboka ble gitt ut i 1999.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 13-2007
Språk:
NB

Publisert:
29.06.2007 00:00:00
Omfang:
340 sider
ISBN:

ISBN (pdf): 978-82-7072-708-7
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema