Kartlegging av marint biologisk mangfold

Norges kystlinje er 83 000 km lang (inklusive holmer og skjær) dvs. ca 100.00 km2 kystfarvann innenfor grunnlinjen. Dette er et område som er omtrent 5 ganger så stort som vårt samlede ferskvannsareal. Kunnskapen om det marine miljø har vært og er fortsatt svært mangelfull.

Den generelle målsetningen for kartlegging av marint biologisk mangfold er å få kartlagt mangfoldet i våre kyst- og havområder med hensyn til de viktigste naturtypene. Kunnskapen vil være viktig for den videre planleggingen i kystsonen. Denne håndboka beskriver hvilke naturtyper som skal kartlegges. Håndboka er en revidert utgave av håndbok 19 som kom ut i 2001.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 19-2007
Språk:
NB

Publisert:
31.05.2007 00:00:00
Omfang:
51 sider
ISBN:

ISBN (pdf): 978-82-7072-707-0
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema