Kartlegging av ferskvannslokaliteter

DN-håndbok nr 15, "Kartlegging av ferskvannslokaliteter", er en av tre håndbøker utarbeidet av eller på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning, med tema kartlegging av biologisk mangfold.

Denne håndboka tar spesielt for seg kartlegging av ferskvann.

De to andre håndbøkene som er utgitt er "Kartlegging av naturtyper - Verdisetting av biologisk mangfold" (DN-håndbok nr 13), og "Viltkartlegging" (DN-håndbok nr 11). Disse håndbøkene er en direkte oppfølging av St.meld. 58 (1996-97) "Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling". DN-håndbok nr-12, "Naturforvaltning i kommunen" gir også viktig bakgrunn for hva og hvordan kommunen bør kartlegge i forbindelse med ferskvannslokaliteter.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 15-2001
Språk:
NB

Publisert:
28.07.2000 00:00:00
Omfang:
84 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-383-5
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema