Inngrep i vassdrag - effekter og tiltak

Håndboka gir en faglig innføring i effekter på plante- og dyreliv samt hydrologiske effekter av opprensking i elveløp, masseuttak, utfylling, forbygging, kanalisering/senking, vegbygging og fjerning av kantvegetasjon i og ved vassdrag.

Saksbehandlere i kommuner og andre etater får slike inngrepssaker til behandling. Håndboka skal være et hjelpemiddel for saksbehandlere som ikke har spesiell kompetanse for å vurdere effekter av slike inngrep. Håndboka er en kortversjon av Østlandsforsknings rapport nr. 9/93 " Inngrep i vassdrag - effekter og tiltak".


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 9-1994
Språk:
NB

Publisert:
01.12.1994 00:00:00
Omfang:
26 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-147-6
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema