Gamle veger og vegfar

Denne håndboken forteller hvordan en skal gå fram i dette arbeidet med hensyn blant annet til kildebruk, grad av opparbeidelse og praktisk gjennomføring.

Hvordan en skal foreta planlegging og varsom tilrettelegging der en tar hensyn til natur- og kulturforhold på stedet, omtales særskilt. Videre blir juridiske forhold og utvikling av veg og vegmiljø i et historisk perspektiv tatt opp.

Håndboken skal være en inspirasjonskilde og et hjelpemiddel for offentlige etater, organisasjoner og andre som skal restaurere og tilrettelegge gamle veger og vegfar.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 5-1994
Språk:
NB

Publisert:
21.04.1994 00:00:00
Omfang:
115 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-119-0
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori