Friluftsliv i konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Håndboka gir en oversikt over hvordan arbeidet med friluftsliv kan legges opp i konsekvensutredninger (KU) etter plan- og bygningsloven.

Konsekvensutredning innebærer at virkningene av et tiltak skal klargjøres i forkant av et eventuelt vedtak om gjennomføring. Konsekvensene for friluftsliv skal utredes når det er relevant for den beslutningen som skal fattes.

Framgangsmåten som er beskrevet i håndboka er ikke en juridisk bindende oppskrift for hvordan friluftsliv skal behandles i en konsekvensutredningsprosess. Direktoratet vil imidlertid anbefale at håndboka brukes, og vil selv benytte den og henvise til den i konsekvensutredningssaker der sentrale miljøvernmyndigheter er høringsinstans.


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 18-2001
Språk:
NB

Publisert:
27.04.2001 00:00:00
Omfang:
22 sider
ISBN:

ISBN: 82-7072-471-8
ISSN: 0802-8370


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema