Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder

Håndboka erstatter DN-håndbok 16-2001 Friluftslivsområder – offentlig sikring og forvaltning.

Håndboka gir retningslinjer for forvaltning av offentlige friluftslivsområder som er sikret for allmennhetens bruk med statlig økonomisk medvirkning. Den skal være retningsgivende for forvaltningsansvaret som fylkesmenn, kommuner og interkommunale friluftsråd utøver i disse områdene. Håndboka er en konkretisering av drifts- og tilsynsansvaret som kommuner og interkommunale friluftsråd har påtatt seg i forbindelse med utbetaling av statlige midler til sikring og/eller tilrettelegging, samt avtaler der det er henvist til dette ansvaret. Håndboka erstatter DN-håndbok 16 - 2001: Friluftslivsområder – offentlig sikring og forvaltning, og er kun tilgjengelig fra DNs nettsider www.dirnat.no


Type:
Veileder
Nummer:
DN-håndbok 30- 2011
Språk:
NB

Publisert:
31.10.2011 00:00:00
Omfang:
20 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-978-4
ISBN (PDF): 978-82-7072-977-7
ISSN (Trykt): 0802-8370
ISSN (PDF): 1891-6678


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema