Brukerundersøkelser i naturområder

Håndboka ble laget av en nordisk-baltisk ekspertgruppe og bygger på erfaringer med brukerundersøkelser fra disse landene.
Arbeidet hadde som mål å legge grunnlag for en mer enhetlig og systematisk innsamling av slike data. Det vil gi bedre grunnlag for å bygge opp kunnskap om bruken og brukerne av naturområder, og det vil gi data som kan gjøre det mulig å se utviklingstrender over tid og å gjøre sammenligninger mellom forskjellige områder.

Type:
Veileder
Nummer:
Håndbok
Språk:
NB

Publisert:
01.01.2008 00:00:00
Omfang:
44 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-72-7072-739-1
            (pdf): 978-72-7072-738-4


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori