Skjøtselsboka

Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker.

Norderhaug, A., Austad, I., Hauge, L. og Kvamme, M.

Last ned kapittelvis:

Del 1 Innledning
Forord og Innhold (2397 kb, pdf-fil)
Kap. 1 Gamle kulturmarker -
en viktig utfordring
(6675 kb, pdf-fil)
Kap. 2 Kulturmarkene i historisk
og regionalt perspektiv
(9061 kb, pdf-fil)
Kap. 3 Viktige økologiske forhold og prosesser (7771 kb, pdf-fil)

Del 2 Skjøtsel av viktige kulturmarker
Kap. 4   Del 1 Generelle råd ved
restaurering og skjøtsel
(5465 kb, pdf-fil)
Kap. 4   Del 2 Generelle råd ved
restaurering og skjøtsel forts.
(6626 kb, pdf-fil)
Kap. 5   Høstingsskog (5355 kb, pdf-fil)
Kap. 6   Åpen beitemark (6309 kb, pdf-fil)
Kap. 7   Hagemark (5855 kb, pdf-fil)
Kap. 8   Beiteskog (5038 kb, pdf-fil)
Kap. 9   Beiting og slått i havstrandområder (6180 kb, pdf-fil)
Kap. 10 Kystlynghei (8716 kb, pdf-fil)
Kap. 11 Reinbeite (3361 kb, pdf-fil)
Kap. 12 Åpen slåttemark (9563 kb, pdf-fil)
Kap. 13 Lauveng (3703 kb, pdf-fil)
Kap. 14 Slåtte- og beitemyr (7221 kb, pdf-fil)
Kap. 15 Flommark (4992 kb, pdf-fil)
Kap. 16 Åker (2554 kb, pdf-fil)
Kap. 17 Småbiotoper (3903 kb, pdf-fil)
Kap. 18 Stølslandskapet (6253 kb, pdf-fil)
Sluttord (419 kb, pdf-fil)
Litteraturliste (4221 kb, pdf-fil)
Oversikt over arter (3494 kb, pdf-fil)
Noen karplanters forekomst i slåtte- og beitemarker (2138 kb, pdf-fil)
Ordforklaringer (8999 kb, pdf-fil)
English Summary (2397 kb, pdf-fil)
Stikkordliste (1028 kb, pdf-fil)


Type:
Annet
Nummer:
1999

ISBN:
ISBN (trykt): 82-529-3254-2

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema