Rapport til Miljøverndepartementet. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Rapporten legger fram forslag til hvordan verneområdene både kan sikres god forvaltning og en bærekraftig bruk. Den er et innspill til Miljøverndepartementet i forbindelse med behandling av sak i Stortinget om ny politikk for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområdene.


Type:
Annet


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema