Co-operation for a better environment

I regi av MD er det utarbeidet en ny fellesbrosjyre på engelsk for "hele" miljøforvaltningen (MD, SFT, DN, RA, SK, NP).
 Formålet med brosjyren er å presentere den sentrale miljøforvaltningen, og informere om områder hvor Norge har kompetanse med tanke på eventuelt samarbeid. Målgruppen for brosjyren er både tradisjonelle samarbeidsland for norsk bistand, men også aktuelle land i EU/EØS sammenheng og andre samarbeidsland (Russland, Kina ). Brosjyren skal distribueres på ambassader og kan også være med i kofferten på reiser til internasjonale møter ol

Type:
Annet

ISBN:

ISBN: 82-7655-273-0


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema