Publikasjoner fra dirnat

Direktoratet for naturforvaltning gir ut en rekke publikasjoner. Her kan du laste ned aktuelle rapporter og brosjyrer innen våre arbeidsområder.

Du kan finne fram ved å bruke søkefunksjonen, eller våre ferdige lister. Listene organiserer innholdet etter tema eller type publikasjon.

DNs faste publikasjonsserier omfatter:

  • DN-rapport - utarbeidet av DN, gir uttrykk for direktoratets standpunkter
  • DN-utredning - utarbeidet av andre på oppdrag fra DN, en rådgivende publikasjon 
  • DN-notat - enklere oversikter, sammenstillinger eller lignende 
  • DN-håndbok/veileder - konkrete råd og veiledning om forvaltning av naturen 
  • DN-faktaark - En- eller  to-sidige, lettfattelige presentasjoner av relevante emner

Finn publikasjoner

Her finner publikasjoner fra Miljødirektoratet fram til mars 2019, og publikasjoner fra tidligere Direktoratet for naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Språk:Láhko National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-214 | Utgiver:

11.12.13  Láhko National Park brochure.

Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge

Type: Oppdragsrapport | Nummer: NINA-rapport 1005 | Utgiver: Miljødirektoratet

09.12.13 Norsk institutt for naturforskning har utviklet metodikk for arealrepresentativ overvåking av...

Veileder til forskrifter om prioriterte arter

Type: Veileder | Nummer: M24-2013 | Utgiver:

02.07.13 Denne håndboka (veilederen) er ment å være til hjelp for de som skal forvalte forskriftene om...

Folgefonna National Park

Type: Brosjyre | Nummer: M-213 | Utgiver:

30.06.13 Folgefonna National Park brochure.

Biosafety Report 2013/01

Type: Annet | Nummer: Biosafety Report 2013/01 | Utgiver:

28.06.13 Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans. -Selecting Testing Species...

Environmental risks related to the release of genetically modified plants with the focus on oilseed rape (Brassica napus)

Type: Annet | Nummer: NINA Project Report 15 | Utgiver: NINA-NIKU

28.06.13 Against a background of a global increase in production and release of genetically modified plant...

Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 Prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft» vart utført av...

Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer

Type: Annet | Nummer: Oppdragsmelding 072 | Utgiver:

28.06.13 Denne utredningen er laget på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-kontrakt BTEK1...

Insektresistente genmodifiserte planter og bærekraft

Type: Annet | Nummer: | Utgiver: Bioteknologinemnda

28.06.13 I rapporten presenteres det ressursgruppa som har arbeidet med prosjektet, mener er de viktigste...

Handlingsplan for slåttemark - organisering og status våren 2013

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2013 | Utgiver: DN

12.06.13 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og...

Havstrandsnatur. Tilstand, overvåkning.

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 6-2013 | Utgiver:

03.06.13

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2013 | Utgiver:

03.06.13 Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i...

Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Finnmark

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 8-2013 | Utgiver:

03.06.13 Som en del av Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap (under...

DN-utredning 7-2013 Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt

Type: Oppdragsrapport | Nummer: DN-utredning 7-2013 | Utgiver: Direktoratet for naturforvaltning

03.06.13

План действий по информированию, образованию, просвещению и партнерству (CEPA-план действий) в отношении водно-болотных угодий 2011-2014

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 9-2011 | Utgiver:

Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция) – международное соглашение по сох ранен...

Handlingsplan mot rynkerose (Rosa rugosa)

Type: Rapport | Nummer: DN-rapport 1-2013 | Utgiver:

02.05.13 Denne handlingsplanen tar sikte på å forsterke og samordne allerede pågående tiltak mot rynkerose...

Redningsaksjonen for Vossolaksen

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: DN-utredning 1-2013 | Utgiver:

Med utgangspunkt i en omfattende dokumentasjon av bestandssituasjon, trusselfaktorer og tiltak er...

29 nye skogreservater opprettet

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

12.02.13 Faktaark om nye verneområder opprettet 25. januar 2013.

Norsk Rødliste 2010 - marine arter

Type: Faktaark | Nummer: Faktaark 2012 | Utgiver:

21.12.12 Faktaark om norsk rødliste 2010 - marine arter.

Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen på Bygdøy i Oslo

Type: Faktaark | Nummer: | Utgiver:

21.12.12 Dronningberget og Hengsåsen naturreservater er de siste to gjenværende områdene i Verne-plan for...