Tidlig oppdagelse og varsling av nye fremmede arter i Norge

System for overvåking av fremmede terrestriske karplanter og insekter.

Spredning av fremmede arter er et problem som øker i takt med økt transport av varer og mennesker på tvers av landegrenser. Fremmede skadelige arter kan være svært samfunnsøkonomisk belastende og kan utgjøre en stor trussel mot stedegent biologisk mangfold. Det er spesielt kostbart å sette inn tiltak for å kontrollere skadelige fremmede arter som allerede har oppnådd en stor utbredelse, og det er derfor langt mer kostnadseffektivt å iverksette tiltak på et tidlig etableringsstadium. Da er det også en reell mulighet for utryddelse. Forvaltningen av fremmede arter har derfor i økende grad begynt å fokusere på muligheten for tidlig oppdagelse og rask respons ved etablering av nye fremmede arter. Dette er nå et etablert konsept i internasjonal litteratur; «early detection and rapid response» (EDRR).


Type:
Rapport
Nummer:
M-1142
Språk:
NB

Publisert:
30.01.2019 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
120 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema