Overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland

Tiltaksovervåking kalking 2017–2018.

Elvemusling har forsvunnet fra mange av de store laksevassdragene på Sør-Vestlandet, og det var også antatt at elvemuslingen i Ogna var utdødd på 1980-tallet på grunn av forsuring. Senere ble den imidlertid gjenfunnet, og etter en kartlegging av restbestanden i 1997–1999 har bestanden blitt overvåket hvert tredje år fram til 2011, og på nytt igjen i 2017–2018. Laksestammen i Ogna var også truet, og det var årlig meldinger om fiskedød på 1980-tallet. Fra 1991 er vassdraget derfor kalket med en kombinasjon av innsjøkalking og dosererkalking.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1182
Språk:
NB

Publisert:
03.01.2019 00:00:00
Opphav:
NINA
Omfang:
50 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker