Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge.

De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag:

1. Hvordan påvirker klimaendringene natur og samfunn fram mot år 2100?
2. Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene?
3. Hvordan jobber forvaltningen med klimatilpasning?
4. I hvilken grad Norge er i stand til å tilpasse natur og samfunn til konsekvensene av klimaendringer?


Type:
Rapport
Nummer:
M-1209
Språk:
NB

Publisert:
22.01.2019 00:00:00
Opphav:
Cicero, Vestlandsforsking
Omfang:
177 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema