Grønne tak som LOD- og miljøtiltak

Grønne tak kan bidra med mange økosystemtjenester og funksjoner som å holde tilbake og fordrøye nedbør på tak, fremme biologisk mangfold, estetikk osv., inkludert nye trender som takhager og urbane uterom, dyrking av mat og kombinasjoner med solcellepaneler.

I denne rapporten gir vi en oversikt over disse ulike funksjonene, presenterer nye norske data på nedbørshåndteringen og peker på noen sentrale kunnskapshull for å utvikle teknologien videre.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1153
Språk:
NB

Publisert:
31.01.2019 00:00:00
Forfatter:
NIBIO, NTNU
Omfang:
32 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker