Forslag til metode for klassifisering av hydromorfologisk tilstand i norske elver

Denne rapporten anbefaler metoder og forvaltningsverktøy for forbedret karakterisering og klassifisering av hydrologisk og morfologisk tilstand av vannforekomster i Norge. Det anbefales en systematisk inndeling i fire hovedtema for karakterisering av referansetilstand og påvirkninger, og klassifisering av endringer i hydromorfologi.

Endringer i hydromorfologi kan deles inn i fysiske påvirkninger langs elva, på tvers av elva, i selve elveløpet, samt endringer i hydrologiske forhold. Et sett av indikatorer foreslås for å måle endringer fra referansetilstand. Indikatorverdiene kan deles inn i en femdelt skala som vil vise tilstand for de ulike indikatorene. Et system for vekting av indikatorer og beregning av samlet klassifisering av hydromorfologi foreslås. Metodikk, valg av indikatorer, klassegrenser og vekting av indikatorer bør testes ut før endelig metodikk kan innføres som standard forvaltningsverktøy.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1214
Språk:
NB

Publisert:
03.01.2019 00:00:00
Forfatter:
SINTEF
Omfang:
63 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema