Finansiell sikkerhet for anlegg som mottar, mellomlagrer og behandler farlig avfall

Anlegg for mottak, mellomlagring og behandling av farlig avfall skal ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved bedriftens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. Her finner du svar på spørsmålene om hvem kravet gjelder for, når det gjøres gjeldende, hvorfor det er nødvendig og hvordan det skal følges opp ved eierskifte eller endringer i tillatelse.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1265
Språk:
NB

Publisert:
23.01.2019 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
3 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema