Bestandsstatus for fjellrev i Skandinavia nr: 1 2018

Metodikken knyttet til bestandsovervåking av fjellrev i Skandinavia og retningslinjer for koordinering og samordning av arbeidet ble på oppdrag fra Miljødirektoratet i Norge og Naturvårdsverket i Sverige harmonisert og standardisert i 2016. Overvåking av fjellrevbestanden har pågått i begge land før dette, delvis basert på de samme metodene og de samme protokollene, men arbeidet har ikke vært koordinert på nasjonalt nivå i Sverige tidligere.

Målsetningen med å harmonere de ulike overvåkingsinitiativene i Norge og Sverige er å komme fram til robuste og entydige bestandsestimater for den felles Skandinaviske fjellrevbestanden og følge utviklingen i de ulike delbestandene over tid. Her rapporteres for første gang et felles populasjonsestimat for fjellreven i Skandinavia, der overvåkingsarbeidet er samordnet i hele kjeden fra innsamling av data i felt, til kvalitetssikring og rapportering. 


Type:
Rapport
Nummer:
M-1257
Språk:
NB

Publisert:
16.01.2019 00:00:00
Forfatter:
NINA, Naturhistoriska riksmuseet
Omfang:
36 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema