Atmospheric deposition and lateral transport of mercury in Norwegian drainage basins: A mercury budget for Norway

Redusert lufttransport og avsetning av kvikksølv (Hg) kan gi forbedret miljøtilstand i ferskvann og kystvann. Datamangel begrenser imidlertid muligheten for å gjøre en analyse av hvordan endringer i avsetning av kvikksølv påvirker vannøkosystemene. Denne rapporten kalkulerer et kvikksølvbudsjett for Norge ved å estimere ulike kvikksølv-flukser i miljøet.

Atmosfærisk nedfall (ca. 3,3 tonn årlig) er en faktor 10 høyere en evletilførsler til kysten, noe som indikerer at mye kvikksølv lagres i nedbørfelt og innsjøer. Tilførsel til innsjøene ble inndelt i transport fra nedbørfeltene og direkte deposisjon fra luften, som var i samme størrelsesorden (0,2 til 0,3 tonn). Estimatet på atmosfærisk deposisjon var sikrere enn estimatet på transport fra nedbørfeltene. Det mangler gode metoder for å estimere transport fra nedbørfelt på regional skala, mens kvikksølvbudsjett for små nedbørfelt er mer pålitelige. For i gi sikrere estimater trengs det videreføring av overvåking av kvikksølv i deposisjon, nedbørfelter og elver, i tillegg til internasjonalt samarbeid.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1221
Språk:
EN

Publisert:
03.01.2019 00:00:00
Forfatter:
NIVA
Omfang:
47 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema