Vannovervåking: Identifisering av nærstasjoner

Miljødirektoratet har utarbeidet en metode for identifisering av nærstasjoner ved overvåking i vannforekomster påvirket av punktutslipp. Nærstasjoner ligger innenfor det man anser som et influensområde for utslippet, og kan unntas fra klassifiseringen av vannforekomsten.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1288
Språk:
NB

Publisert:
04.02.2019 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
4 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker