Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl

Program for terrestrisk naturovervåking startet i 1990 og omfatter undersøkelser av vanlige planter og dyr i 6 områder i bjørkeskog og 11 i granskog. Her ses resultatene fra 2017 i sammenheng med resultatene fra tidligere år.

Markvegetasjonen i Møsvatn har siden 1997 endret seg fra fattige lyng- og bærlyngdominerte typer til svakt rikere lågurttyper med større innslag av gras og starr. Dette skyldes dels påvirkning av langtransportert nitrogen. Flere bjørkemålerangrep har også tilført nitrogen fra ekskrementer og gitt mer lys til bakken. Sammen med lengre og mildere vekstsesong på høsten har dette ført til noe mer baserikhet i jorda og økt næringstilgangen til plantene.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1268
Språk:
NB

Publisert:
21.02.2019 00:00:00
Forfatter:
NINA
Omfang:
128 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker