Survey of hazardous substances in articles

67 samples from different articles were analyzed for dechloranes, chlorinated paraffins, phenolic antioxidants and brominated flame retardants. None of the articles contained dechloranes and phenolic antioxidants above detection limit. Chlorinated paraffins, SCCP and MCCP, were detected in 11 samples (all electric and electronic products), in the range from 6 ppm up to about 37 000 ppm (SCCP), and from 21 ppm up to about 113 000 ppm (MCCP). In 1 sample there were traces of brominated flame retardants.

67 prøver fra forskjellige produkter ble undersøkt for innhold av dekloraner, klorerte parafiner, bromerte flammehemmere, og fenolantioksidanter. Ingen av produktene inneholdt dekloraner eller fenolantioksidanter over deteksjonsgrensen. Klorerte parafiner, SCCP og MCCP, ble funnet i 11 av prøvene (alle elektriske/elektroniske produkter), i området fra 6 ppm til ca 37 000 ppm (SCCP), og fra 21 ppm til ca 113 000 ppm (MCCP). 1 prøve inneholdt spor av bromerte flammehemmere.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1259
Språk:
EN

Publisert:
07.02.2019 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
20 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema