Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers

Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2017 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. This report focuses on EU Water Framework Directive priority substances as well as river basin-specific pollutants (trace metals and organic pollutants) that were monitored with bottle sampling in water and biota sampling (fish). Levels observed were compared with annual average environmental quality standards (AA-EQS) or EQS(biota). A more detailed study of the distribution of emerging contaminants in the river Alna was undertaken.

Elvetilførsler og direkte tilførsler til norske kystområder har blitt estimert for 2017 i henhold til Norges obligasjoner under OSPAR-konvensjonen. Denne rapporten fokuserer på Vannrammedirektivets prioriterte forbindelser i tillegg til nedbørfeltspesifikke stoffer (spormetaller og organiske forbindelser) som ble analysert i vann- og biotaprøver (fisk). Observerte konsentrasjonsnivåer ble sammenlignet med grenseverdier for årlig gjennomsnitt (AA-EQS) og for biota (EQS(biota)). En mer detaljert analyse av nye miljøgifter ble gjennomført i Alna.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1166
Språk:
EN

Publisert:
13.02.2019 00:00:00
Forfatter:
NIVA
Omfang:
67 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker