Nasjonal ramme for vindkraft. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert løpende bidrag til Norges vassdrags- og energidirektoratets (NVE) arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD) har. Det viktigste i rapporten er en gjennomgang av de 43 analyseområdene som ble utpekt av NVE i etterkant av to innledende eksklusjonsrunder.

Denne rapporten er hovedleveransen og et vesentlig grunnlag for NVEs endelige anbefaling til Oilje- og energidepartementet.

Utfra ordlyden i oppdraget vårt fra KLD − "primært å definere hvilke områder som det av hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i den nasjonale rammen" − har analysene vært rettet mot anbefalinger for en tredje eksklusjonsrunde. Anbefalingene er basert på systematisk vurdering av nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, med særlig referanse rundskrivet for innsigelser (T-2/16).

Leveransen gir dermed en anbefaling på arealer som er klart uegnet for vindkraftutbygging, men er ikke noe klarsignal til bygging i øvrige deler av de 43 analyseområdene.

Vi har vurdert miljøverdier og forventet påvirkning fra vindkraftutbygging, men har ikke gjort noen avveiing mot produksjonspotensial og nettkapasitet.

Som en innledning gis en grundig metodebeskrivelse for arealanalysene i "eksklusjonsrunde 3", og en plassering av dette inn i hele Nasjonal ramme-prosjektet med "eksklusjonsrunde 1 og 2" og NVE avsluttende anbefaling.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1262
Språk:
NB

Publisert:
01.02.2019 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet og Riksantikvaren
Omfang:
34 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema