Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften

Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017 ble for første gang biologiske kvalitetselementer inkludert. Målsetningen med undersøkelsen var å klassifisere økologisk og kjemisk tilstand i henhold til vannforskriften. Tre stasjoner i nedre del av 20 utvalgte elver ble klassifisert med tanke på økologisk tilstand, mens 9 elver ble klassifisert med tanke på kjemisk tilstand.

The River Monitoring Program is part of the Norwegian authorities' surveillance monitoring. Biological quality elements were included in the survey for the first time in 2017. The objective of the survey was to classify the ecological and chemical status according to the guidelines in “vannforskriften”, the Norwegian implementation of the water framework directive. Ecological status was classified at 3 sites in the lower part of 20 rivers. Chemical status was classified in 9 rivers.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1167
Språk:
NB

Publisert:
13.02.2019 00:00:00
Forfatter:
NIVA, NINA
Omfang:
137 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker