Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær i Rogaland 2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Ecofact gjennomført kartlegging av spredning av utvalgte fremmede bartrearter (vanlig gran, Picea abies, sitkagran, Picea sitchensis, og lerk, Larix sp), i Rogaland.

Kartleggingen følger den metodikk som ble funnet mest egnet av Olsen m.fl. (2016), dvs. totalkartlegging av spredningstrær i en 500x500 m-rute rundt et plantefelt (morbestand). I de samme rutene ble det kartlagt naturtyper etter NiN-systemet. Det ble også gjennomført kartlegging av granforekomster innenfor 2x2 km-ruter og kontroll av overensstemmelsen mellom registrerte granforekomster og sannsynlige granforekomster registrert vha. satellittdata jf. Ørka & Hauglin (2016). Kartleggingen ble gjennomført i oktober-november 2018.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1210
Språk:
NB

Publisert:
07.02.2019 00:00:00
Forfatter:
Ecofact
Omfang:
72 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema