Erfaringer fra arbeidet med å utarbeide en klimasårbarhetsanalyse i Oslo kommune

Innsatsen for å tilpasse seg klimaendringer vil i stor grad skje på lokalt nivå. Menon Economics, i samarbeid med Sweco, utarbeidet høsten 2017 et måle-, rapporterings- og evalueringssystem (MRE-system) for å styrke klimatilpasningsarbeidet på lokalt nivå. Kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand bidro i utvikling av systemet. I forbindelse med at Oslo kommunes arbeid med å utarbeide en overordnet klimasårbarhetsanalyse, har Menon Economics bistått med konkretisering og anvendelse av elementer fra MRE-systemet.

Arbeidet er finansiert av Miljødirektoratet, og denne rapporten oppsummerer erfaringer og råd fra arbeidet med praktisk anvendelse av de ulike stegene i et MRE-systemet. Formålet er å dele erfaringer med Miljødirektoratet og med andre kommuner som arbeider med klimatilpasning, og dokumentere arbeidet for Oslo kommune.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1293
Språk:
NB

Publisert:
21.02.2019 00:00:00
Forfatter:
Menon Economics
Omfang:
31 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema