CLP og biocid butikkaksjon 2018

Miljødirektoratet gjennomførte en landsdekkende butikkaksjon med kjemikalier og biocider til forbrukere. For kjemikalier ble det kontrollert om fareetiketten var utformet etter kravene i regelverket. For biocider ble det kontrollert om biocidene var godkjent av Miljødirektoratet eller om de aktive stoffene var godkjent av EU. Ca 850 kjemikalier ble kontrollert. Det var feil eller mangler ved faremerkingen for 20%. Det ble funnet noen ulovlige myggmidler og musemidler.

A nationwide inspection campain with retailers making chemicals and biocides avaliable for comsumers was performed. For chemicals the hazard label was controlled. Approximately 850 chemicals were inspected and around 20% had some error or deficiency in the hazard label. For biocides it was controlled whether the biocide product had national approval from the Norwegian Environment Agency or if the active substance was approved by EU. Some illegal biocides were found.


Type:
Rapport
Nummer:
M-1105
Språk:
NB

Publisert:
06.02.2019 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
13 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema