Februar

ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer

Type: Rapport | Nummer: M-1086 | Utgiver: Nina, Niva

28.02.19 ØKOSTOR 2017: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og...

ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2016

Type: Oppdragsrapport | Nummer: M-815 | Utgiver: Niva, Nina

28.02.19 Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til...

Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsnettverk

Type: Rapport | Nummer: M-1141 | Utgiver:

25.02.19 Insekter spiller en avgjørende rolle i de fleste økosystemer, blant annet som føde, predatorer,...

Erfaringer fra arbeidet med å utarbeide en klimasårbarhetsanalyse i Oslo kommune

Type: Rapport | Nummer: M-1293 | Utgiver:

21.02.19 Innsatsen for å tilpasse seg klimaendringer vil i stor grad skje på lokalt nivå. Menon Economics,...

Terrestrisk naturovervåking i 2017: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl

Type: Rapport | Nummer: M-1268 | Utgiver:

21.02.19 Program for terrestrisk naturovervåking startet i 1990 og omfatter undersøkelser av vanlige plant...

Grønne tak som LOD-tiltak

Type: Faktaark | Nummer: M-1154 | Utgiver:

19.02.19 Grønne tak fungerer som et flomdempende tiltak ved å fordrøye og holde tilbake vann på tak. Det h...

Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1212 | Utgiver: NIVA

15.02.19 The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) tasked NIVA to investigate the presence of...

Kartleggingsinstruks: Kartlegging av Naturtyper etter NiN2 i 2019

Type: Veileder | Nummer: M-1287 | Utgiver: Miljødirektoratet

15.02.19 Instruksen beskriver kartlegging av naturtyper etter Natur i Norge (NiN), slik kartleggingen...

Microplastics in sediments on the Norwegian Continental Shelf II: Identification through FT-IR analysis

Type: Rapport | Nummer: M-1231 | Utgiver:

13.02.19 During the regional environmental sediment monitoring on the Norwegian Continental Shelf on behal...

Microplastics in polychaetes from the Norwegian Continental Shelf

Type: Rapport | Nummer: M-1222 | Utgiver:

13.02.19 During the regional environmental sediment monitoring campaign of the Norwegian Continental Shelf...

Survey of hazardous substances in articles

Type: Rapport | Nummer: M-1259 | Utgiver: Miljødirektoratet

07.02.19 67 samples from different articles were analyzed for dechloranes, chlorinated paraffins, phenolic...

Kartlegging av kortdistansespredning av fremmede bartrær i Rogaland 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1210 | Utgiver:

07.02.19 På oppdrag fra Miljødirektoratet har Ecofact gjennomført kartlegging av spredning av utvalgte...

CLP og biocid butikkaksjon 2018

Type: Rapport | Nummer: M-1105 | Utgiver: Miljødirektoratet

06.02.19 Miljødirektoratet gjennomførte en landsdekkende butikkaksjon med kjemikalier og biocider til...

The Norwegian river monitoring programme – water quality status and trends 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1168 | Utgiver:

13.02.19 From 2017, the Norwegian River Monitoring Programme (Elveovervåkingsprogrammet) replaced the form...

Klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i norske elver i tråd med vannforskriften

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1167 | Utgiver:

13.02.19 Elveovervåkingsprogrammet er en videreføring av det tidligere Elvetilførselsprogrammet, og i 2017...

Priority substances and emerging contaminants in selected Norwegian rivers

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1166 | Utgiver:

13.02.19 Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2017 have been estimated...

Vannovervåking: Identifisering av nærstasjoner

Type: Faktaark | Nummer: M-1288 | Utgiver: Miljødirektoratet

04.02.19 Miljødirektoratet har utarbeidet en metode for identifisering av nærstasjoner ved overvåking i...

Nasjonal ramme for vindkraft. Innspill fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren til eksklusjonsrunde 3

Type: Rapport | Nummer: M-1262 | Utgiver: Miljødirektoratet og Riksantikvaren

01.02.19 Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert løpende bidrag til Norges vassdrags- og...

Climate in Svalbard 2100 – a knowledge base for climate adaptation

Type: Rapport | Nummer: M-1242 | Utgiver: Norsk klimaservicesenter

04.02.19 This report was commissioned by the Norwegian Environment Agency in order to provide basic...