Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø

Faktaark om problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø, viser hvilke krav fylkesmannen bør stille i tillatelser. Miljødirektoratet la i desember 2018 ut en ny versjon av faktaarket der noen fagbetegnelser som ikke var helt riktige, er rettet opp, men alle hovedpoeng er uendret.


Type:
Faktaark
Nummer:
M-1085
Språk:
NB

Publisert:
28.09.2018 23:59:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
3 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker