Kontrollordning for Vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat 2017

Årsrapporten 2017 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir en oversikt over dette aktivitetsområdet. Store summer blir satt inn i form av kalkingstiltak for å redusere skadevirkningene av forurensning i vassdragsnaturen.

Sur nedbør har gjennom 20 år gått jevnt ned, men 2017 ser man en liten økning i mengden kalk sammenlignet med 2016. Variasjonen i kalkmengdene som brukes, er i hovedsak korrelert direkte med nedbørsmengdene fra år til år i de forsuringsskadde områdene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
M-1079
Språk:
NB

Publisert:
25.09.2018 00:00:00
Opphav:
Miljødirektoratet
Omfang:
44 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Relaterte lenker