September 2018

Problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø

Type: Faktaark | Nummer: M-1085 | Utgiver: Miljødirektoratet

28.09.18 Faktaark om problemer med plast ved utfylling av sprengstein i sjø, viser hvilke krav fylkesmanne...

Lær mer om FNs klimapanels spesialrapport om 1,5 °C

Type: Faktaark | Nummer: M-1108 | Utgiver: Miljødirektoratet

27.09.18 I dette heftet for beslutningstakere, medier og andre presenterer vi bakgrunnsinformasjon og...

Kontrollordning for Vassdragskalk: Omsetningsstatistikk og analyseresultat 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1079 | Utgiver: Miljødirektoratet

25.09.18 Årsrapporten 2017 for Kontrollordningen av vassdragskalk under Miljødirektoratet i Trondheim gir ...

Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway - Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1064 | Utgiver: NILU

19.09.18 This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air...

Kartleggingsinstruks - Kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter NiN2 i 2018

Type: Veileder | Nummer: M-1102 | Utgiver:

18.09.18 Denne instruksen beskriver kartlegging av Viktige naturtyper for naturmangfold etter Natur i Norg...

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation: Annual Report 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1089 | Utgiver:

14.09.18 This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone...

Screening programme 2017

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1063 | Utgiver:

13.09.18 This report summarizes the findings of a screening study into the occurrence of selected PBT...

Prioriterte miljøgifter i norsk ferskvannsfisk 2013-2016

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: M-1075 | Utgiver:

11.09.18 Rapporten inneholder undersøkelser av miljøgiftkonsentrasjoner i Norsk ferskvannsfisk samlet inn...